5592

slovenska besedotvorna teorija, temelječa na tvorbno-pretvorbnem postopku, je poznanje temeljnih pojmov: netvorjenka --- tvorjenka, podstava --- obrazilo. Besedotvorna podstava je neobraziljena korenskomorfemska podstava oziroma del tvorjenke, na katerega se razvrščajo obrazila. Ta so lahko predponska,  Slogovni priročnik za članke o kraticah. Pri kratici je najpomembnejši podatek besedotvorna podstava, tj.

  1. Elektroteknik
  2. Filmstaden visby öppettider
  3. Does montessori work for adhd
  4. Jämför bostadsrättsföreningar

(1 točka za vsako pravilno razdelitev besede na besedotvorno podstavo  9 2.2 Slovotvorný základ/Besedotvorna podstava; Slovotvorný formant/Obrazilo . . . . .

stopnja uči telj 2. stopnja uči telj išče 3. stopnja uči telj išč(e) ni 4.

Besedotvorna podstava

Besedotvorna podstava

. . . 10 2.2.1 Typy slovotvorných formantů (SF)/Vrste obrazil .

Besedotvorna podstava

Nanj se razvrščajo obrazila. Besedotvorna podstava-okrjena beseda brez končnic (sad-)+obrazilo (-je) Sad-je. Avt-o-cesta. Sam-o-stoj-en. Pra-mati.
Lan via facket

Nekatera lastna imena v . Razvezanem jeziku . delujejo metaforično (kot vrstna poimenovanja iz lastnih imen), kot denimo . bambi (prikupno dekle manjše oziroma drobne rasti, zato pa zelo nežnega obraza in velikih, zvedavih oči) ali imeti doma petro majdič (občasno pasti v luknjo).

da je zanje že uve- Začnimo kar s povezavo: http://www.nauk.si/materials/4178/out/index.html#state=1  3.1.2 Lastno ime kot besedotvorna podstava . Nekatera lastna imena v . Razvezanem jeziku . delujejo metaforično (kot vrstna poimenovanja iz lastnih imen), kot denimo . bambi (prikupno dekle manjše oziroma drobne rasti, zato pa zelo nežnega obraza in velikih, zvedavih oči) ali imeti doma petro majdič (občasno pasti v luknjo). V 11 Besedotvorna teorija 212 Aplikacije besedotvorne teorije7 2121 from FF MB FULL at University of Maribor Delo utrjuje besedotvorno skladnjo, uvedeno že s prvo besedotvorno monografijo avtorice.
Ortopedia

Besedotvorna podstava je torej vsaj dvodelna, obrazilo pa je lahko enodelno (medponsko) ali dvodelno (medponsko-priponsko). Glede na razmerja med polnopomenskimi deli tvorjenke so zloženke lahko priredne (slovensko-nemški) ali podredne (zobozdravnik), pri čemer podrednost v zloženki implicira Besedotvorna podstava je del tvorjenke, nastal iz neobraziljenih korenskomorfemskih besed v skladenjski podstavi oz. del tvorjenke, na kate-rega se razvršča obrazilo (Vidovič Muha 2011: 331) in je nosilec konkretnega slovarskega pomena tvorjenke (Vidovič Muha 2011: 106). Glasovne premene. Pri tvorbi besede iz podstave in obrazila lahko v besedotvornem algoritmu pride do premen soglasnikov ali tudi samoglasnikov podstave.. Šest glavnih vrst takih premen je: palatalizacijske (nebnjenjske) premene – soglasniki k g h in c se premenjujejo s č ž š in č pred priponskimi obrazili (ta se večinoma začenjajo z í ali z ničtim funkcijsko mehkim polglasnikom 2016-09-20 Besedotvorna podstava torej nosi konkretni slovarski pomen tvorjenke. V primeru zloženk je nastala po pretvorbi najmanj dveh predmetnopomenskih besed, ki sta v skladenjski podstavi v podrednem ali prirednem razmerju.

da je kratica sestavina novih tvorjenk (SMS-sporočilo); 3. da je zanje že uve- Začnimo kar s povezavo: http://www.nauk.si/materials/4178/out/index.html#state=1  3.1.2 Lastno ime kot besedotvorna podstava .
Rakna ut lagfart


Izluščenje podstave tvorjenke iz govorne podstave. Besedotvorna podstava in obrazila so besedotvorni morfemi. Klikni na obrazila v naslednjih besedah. (Če boš kliknil na pravilne dele besed, se bodo obarvali roza.) učit-eljica. predmest-je. med-prostor.


I vilket land är kunskapen lägst

Kako pa imenujemo nastalo besedo? Pri tem moramo paziti, daje v besedotvorni podstavi tisti del tvorjenke, ki je njen » neposredni prednik«. Besedotvorna podstava tvorjenke je iz enega dela ali iz  besedotvorna podstava z določenimi morfemskimi mejami.

IZPELJAVA (besedi dodamo pripono – obrazilo na koncu): –išče, -uh, -ec, -ica … Beseda se imenuje IZPELJANKA (MEŠČANKA). SESTAVLJANJE Sestavljanka (predpona, enodelna besedotvorna podstava) pračlovek.

Poiščite ustrezno nadaljevanje. Besedotvorje je nauk o besedi. Tvorjenke so nove besede, ki jih tvorimo iz znanega 2.